Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

Lystiloikkaus

Huom! Lystiloikkaus -tunnit on varattu täyteen syyskaudelle 2023, joten uusia varauksia ei voida enää toteuttaa.

Tarjoamme päiväkotiryhmille kahdenlaisia Lystiloikkauksia;

Tarinallinen liikuntatunti

Räätälöitävissä ryhmän teeman, projektin ja toiveiden mukaan. Tunti sisältää aina tasapaino-, liikkumis- ja välineenkäsittelytaitojen harjoittelua lapsille ominaisella tavalla, eri välineitä ja rekvisiittaa hyödyntäen.

Tunnin teemana voi olla esimerkiksi

  • Dinosaurusten laakso (temppurata ja leikkejä)
  • Merirosvoseikkailu (välineenkäsittely ja leikkejä)
  • Yksisarvisten maa (keppihevosten kanssa liikkuminen ja leikkejä)
  • Sirkus (kiipeily, roikkuminen ja leikit)

Ohjaajamme suunnittelevat mielellään tunnin sisällön ryhmän projektin ja/tai toiveiden mukaan – vain mielikuvitus on rajana!

Motoristen taitojen havainnointia tukeva liikuntatunti

Perustuu Skidireilin taitokortteihin ja niiden havainnointiin. Tunnilla ryhmän opettaja voi tehdä havainnointia ohjaajamme vetäessä tuntia. Opettaja voi valita tunnille n. 4-5 taitokorttia joita tehdään lasten kanssa mielikuvituksellisella ja innostavalla tavalla. Tunnin jälkeen ohjaajamme voi tukea opettajaa havainnoinnissa ja keskustella tunnilla esiin nousseista havainnoista.

Lystiloikkaukset toteutetaan lähtökohtaisesti päiväkodin omissa tiloissa ja päiväkodin välineitä käyttäen, ellei muuta sovita. Mikäli päiväkodissa ei ole liikuntaan soveltuvaa tilaa, voidaan tunti järjestää myös OVOn tiloissa (Tapiolan Urheilupuisto tai Kera).

Palvelun kielet: suomi, englanti