Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

Tuntien pelisäännöt

TUNTIEN PELISÄÄNNÖT

Lapset ovat lähtökohtaisesti tunneilla ilman vanhempia (pl. perheliikuntatunnit). Kauden ensimmäisellä tunnilla huoltajille pidetään tunnin alussa Starttivartti (info kauden asioista, 15min) ja tuntia saa jäädä halutessaan silloin seuraamaan. Mikäli lapsi aloittaa ryhmässä kesken kauden, niin huoltaja voi jäädä seuraamaan ensimmäistä tuntia. 

Tunneilla on yleensä mukana vastuuohjaajan lisäksi 1-2 apuohjaajaa riippuen ryhmän koosta ja lasten iästä. 

Pelisäännöt on hyvä käydä lapsen kanssa läpi jo ennen tunnille tuloa.

-OVOn toiminnassa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita
*kunnioittava puhetyyli kaikkia kohtaan
*ketään ei kiusata
*jokainen saa olla oma itsensä

-Tunnille tullaan ajoissa ja vessassa käydään mieluiten ennen tuntia (ei tunnin aikana).

-Saliin mennään vain ohjaajan läsnä ollessa ja salin ollessa tyhjä. Ohjaajan saliin saapumiseen saakka lapset ovat vanhempiensa vastuulla.

-Hiukset tulee olla kiinni (jos pitkät hiukset) ja asianmukaiset liikuntavarusteet päällä ennen tunnin alkua.

-Ohjaajia kuunnellaan ja heidän ohjeitaan noudatetaan. Mikäli lapselle joudutaan toistuvasti huomauttamaan käytöksestä, niin ryhmän ohjaaja tai harrastepäällikkö ovat yhteydessä lapsen huoltajaan.

-Puolapuihin, renkaisiin tai köysiin ei kosketa ilman lupaa.

-Tunnin jälkeen pukuhuoneista poistutaan viipymättä.