Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

Lapset ja nuoret

Akrobatiavoimistelu

Ikä: 8-10 v
Harjoitukset: 1 krt/vko à 60 min

Tunnilla opetellaan akrobatiavoimistelun perustaitoja, kuten kuperkeikkoja, kärrynpyöriä ja käsilläseisontaa. Yksilöliikkeiden lisäksi tunneilla tutustutaan pari- ja ryhmä-akrobatiaan. Tunnilla liikutaan monipuolisesti lasten iät ja taitotasot huomioiden. Tunnit kehittävät notkeutta, voimaa, kehonhallintaa ja tasapainoa.

Cheertanssi

Ikä: 7-14 v
Harjoitukset: 1-2 krt/vko à 60-90 min

Cheertanssia voi harjoitella 1-2 kertaa viikossa joko alkeisryhmässä tai kilpailevissa Polaris-ryhmissä.

Tunneilla harjoitellaan lajitaitoja ja tanssiohjelmia sekä kehitetään monipuolisesti fyysisiä ominaisuuksia kuten voimaa, nopeutta, liikkuvuutta, ketteryyttä ja kestävyyttä.

Joukkuevoimistelu

Ikä: 5-15 v
Harjoitukset: 2 krt/vko à 60-90 min

Joukkuevoimistelun harrasteryhmä sopii erityisesti niille, jotka ovat jo tutustuneet voimisteluun ja oppineet voimistelun perustaitoja. Joukkuevoimistelu -ryhmässä harjoitellaan kahdesti viikossa, joten ryhmä on luonnollinen seuraava askel niille, jotka kaipaavat lisää haastetta esimerkiksi Voimistelukoulu -tunteihin verrattuna.

Tunneilla harjoitellaan ikätasolle ominaisella tavalla perusliikuntataitoja, voimistelun perusteita sekä joukkuevoimistelun lajitaitoja ja -tekniikkaa. Ryhmät esiintyvät joukkueohjelmalla seuran näytöksen lisäksi Voimisteluliiton Stara-tapahtumassa.

Joukkuevoimistelun harrastekilpajoukkueet

Ikä: 8-16 v
Harjoitukset: 2-3 krt/vko à 90-120 min

Joukkuevoimistelun harrastekilparyhmät on suunnattu voimistelijoille, jotka haluavat harjoittelun ja esiintymisten lisäksi myös kilpailla joukkuevoimistelun kilpailuissa. Ryhmä tarjoaa hieman enemmän haastetta kuin joukkuevoimistelun harrasteryhmät.

Tunneilla harjoitellaan ikätasolle ominaisella tavalla perusliikuntataitoja, voimistelun perusteita sekä joukkuevoimistelun lajitaitoja ja -tekniikkaa. Ryhmä harjoittelee joukkuevoimistelun kilpailuohjelmaa, jolla kilpaillaan kisoissa sekä esiinnytään seuran näytöksissä.

Rytminen voimistelu

Ikä: 5-15 v
Harjoitukset: 2-3 krt/vko à 60-90 min

Rytmisen voimistelun harrasteryhmä sopii erityisesti niille, jotka ovat jo tutustuneet voimisteluun ja oppineet voimistelun perustaitoja. Rytmisen voimistelun harrasteryhmä on seuraava askel niille, jotka kaipaavat lisää haastetta esimerkiksi Voimistelukoulu -tunteihin verrattuna.

Tunneilla harjoitellaan ikätasolle ominaisella tavalla perusliikuntataitoja, voimistelun perusteita sekä rytmisen lajitaitoja ja -tekniikkaa. Voimisteluvälineitä (naru, pallo, vanne, keilat ja nauha) käytetään tunneilla kauden aikana. Ryhmä esiintyy seuran näytöksen lisäksi Suomen Voimisteluliiton Stara-tapahtumassa. Voimistelijoilla (10 vuotta tai vanhemmilla) on myös mahdollisuus kilpailla yksilönä rytmisen voimistelun C-sarjan kilpailuissa kerran kaudessa.

Rytmisen voimistelun soveltava ryhmä

Ikä: 7-18 v
Harjoitukset: 1-2 krt/vko à 60-90 min

Soveltavan liikunnan ryhmä Supernovat on suunnattu noin 7-18 -vuotiaille lapsille ja nuorille, joilla on vamman, sairauden tai muun toimintakyvyn heikentymisen tai sosiaalisten tilanteiden vuoksi vaikea osallistua yleisiin liikuntaryhmiin.

Ryhmässä pääsee nauttimaan liikunnan ilosta ja harrastamaan voimistelua omalla tasollaan. Supernovissa harjoitellaan voimistelullisin keinoin muun muassa vartalon hallintaa ja tasapainoa sekä lisätään liikkuvuutta ja tutustutaan erilaisiin voimisteluvälineisiin. Voimistelun kautta kehitetään myös ryhmässä toimimisen taitoja sekä rohkeutta.

Ryhmän jäsenet pääsevät halutessaan esiintymään seuran näytöksiin, Voimisteluliiton Stara-tapahtumiin sekä osallistumaan Special Olympics rytmisen voimistelun kilpailuihin.
Ryhmä harjoittelee kahdessa kokoonpanossa tasosta riippuen. Kaikki uudet voimistelijat aloittavat Level 1 -tason ryhmässä (ilmoittautumislinkki alla), jonka jälkeen valmentajat arvioivat sopivan tason ensimmäisten harjoituskertojen perusteella.

Temppukoulu

Ikä: 4-7 v
Harjoitukset: 1 krt/vko à 60 min

Temppukoulun tavoitteena on kehittää ketteryyttä, motoriikkaa, voimaa ja tasapainoa. Tunti tarjoaa samalla mahdollisuuden oppia ryhmässä toimimista ja leikkitaitoja.

Tunnilla opetellaan liikkumisen perustaitoja monipuolisesti eri tavoin. Tunnit alkavat alkuleikillä, jonka jälkeen temppuillaan, pelataan, kisataan ja välillä kierretään erilaisia temppuratoja. Tunnilla liikutaan monipuolisesti lasten iät ja taitotasot huomioiden.

Tanssillinen voimistelu

Ikä: 7-15 v
Harjoitukset: 1-2 krt/vko à 60-90 min

Tanssillisen voimistelun harrasteryhmään voi tulla ilman aiempaa kokemusta voimistelusta, mutta tunneilla löytyy haastetta myös voimistelua aiemmin harrastaneille.

Tunneilla voimistellaan ja kehitetään liikuntataitoja monipuolisesti. Harjoitukset koostuvat fyysisten ominaisuuksien harjoittelusta, voimistelutaitojen harjoittelusta sekä tanssillisista sarjoista. Ryhmien mukana on mahdollisuus päästä myös kilpailemaan tanssillisen voimistelun kilpailuissa sekä mukaan kansainvälisiin voimistelutapahtumiin (kuten Gymnaestrada).

Voimistelukoulu

Ikä: 3-9 v
Harjoitukset: 1 krt/vko à 45-60 min

Voimistelukoulut tarjoavat perustan monipuolisille liikunta- ja lajitaidoille. Tunneilla harjoitellaan ikätasolle ominaisella tavalla perusliikuntataitoja sekä voimistelun perusteita.

Tunnit alkavat vauhdikkailla alkuleikeillä ja -lämmittelyillä sekä perusliikuntataitojen harjoittamisella. Myös voimisteluvälineitä (naru, pallo, vanne, keilat ja nauha) käytetään tunneilla kauden aikana. Tunneilla noudatetaan kausisuunnitelmaa, jossa kullekin tunnille on asetettu selkeä oppimistavoite.

Voimistelukoulun jatkoryhmät

Ikä: 6-13 v
Harjoitukset: 1 krt/vko à 60 min

Voimistelun jatkoryhmät on tarkoitettu lapsille, jotka kaipaavat hieman lisähaastetta voimisteluun, mutta haluavat harjoitella vain kerran viikossa. Jatkoryhmään ilmoittautuminen edellyttää, että lapsi osaa voimistelupassista 25 liikettä. Voimistelupassi jaetaan jokaiselle OVOn lasten ja nuorten harrasteryhmien osallistujille kauden alussa.

Tunneilla harjoitellaan ikätasolle ominaisella tavalla perusliikuntataitoja sekä voimistelun perusteita sekä hieman edistyneempiä voimistelutaitoja.

Voimistelu

Ikä: 10-13 v
Harjoitukset: 1 krt/vko à 60 min

Tunneilla harjoitellaan ikätasolle ominaisella tavalla perusliikuntataitoja sekä voimistelun perusteita. Tunnit alkavat vauhdikkailla alkuleikeillä ja -lämmittelyillä sekä perusliikuntataitojen harjoittamisella. Myös voimisteluvälineitä (naru, pallo, vanne, keilat ja nauha) käytetään tunneilla kauden aikana.

Tunneilla noudatetaan kausisuunnitelmaa, jossa kullekin tunnille on asetettu selkeä oppimistavoite.