Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

Perheliikunta

Vauvajumppa

Ikä: noin 6-12 kk
Tuntien pituus: 45 min

Vauvajumppa on vauvan ja aikuisen yhteinen jumppahetki. Tunnilla liikutaan yhdessä vauvan kanssa siten, että lapsi oppii uusia taitoja ja aikuinen pääsee liikkumaan. Aikuinen voi olla äiti, isä, ukki, mummi tai vaikka kummi. Tunneilla lapsen kanssa voi käydä välillä eri aikuinen kuin ryhmään ilmoittautunut.

Vauvajumpassa opitaan paljon leikin ja musiikin kautta. Tuntisisältö suunnitellaan monipuolisesti sekä lapsi että aikuinen huomioon ottaen. Vauvajumpassa lapsi oppii varhaisia liikkumisen perustaitoja sekä kohtaa muita vauvoja. Toiminta luo mainion pohjan tuleville liikuntaharrastuksille sekä ryhmätyö- ja leikkitaidoille.

Mukaan tunnille: aikuiselle ja lapselle sisäliikuntaan sopivat varusteet.

Taaperojumppa

Ikä: 1-2 v
Tuntien pituus: 45 min

Taaperojumppa on 1-2 vuotiaan lapsen ja aikuisen yhteinen jumppahetki, jossa molemmat hengästyvät ja saavat omalle taitotasolle sopivaa liikuntaa. Aikuinen voi olla äiti, isä, ukki, mummi tai vaikka kummi. Tunneilla lapsen kanssa voi käydä välillä eri aikuinen kuin ryhmään ilmoittautunut. Osallistuvalta lapselta vaaditaan sujuvaa kävelytaitoa.

Taaperojumpassa opitaan paljon leikin kautta ja tuntisisältö suunnitellaan monipuolisesti sekä lapsi että aikuinen huomioon ottaen. Taaperojumppa kehittää erityisesti lapsen liikkumisen perustaitoja, kuten ketteryyttä, motorisia taitoja ja tasapainoa. Taaperojumppa -ryhmä on myös mainio paikka lapselle opetella leikkitaitoja muiden lasten kanssa sekä ryhmässä toimimista.

Mukaan tunnille: aikuiselle ja lapselle sisäliikuntaan sopivat varusteet.

PerheVOIMISTELU

Ikä: 3-4v ja 5-6v
Tuntien pituus: 45 min

Perhevoimistelu on lapsen ja aikuisen yhteinen jumppahetki, jossa molemmat hengästyvät ja saavat omalle taitotasolle sopivaa liikuntaa. Tunnilla opetellaan uusia liikuntataitoja yhdessä. Aikuinen voi olla äiti, isä, ukki, mummi tai vaikka kummi. Tunneilla lapsen kanssa voi käydä välillä eri aikuinen kuin ryhmään ilmoittautunut.

Perhevoimistelun tavoitteena on kehittää ketteryyttä, motoriikkaa, voimaa ja tasapainoa. Tuntisisältö suunnitellaan monipuolisesti sekä lapsi että aikuinen huomioon ottaen. Tunnilla tehdään asioita myös ryhmässä, mikä kehittää lapsen ryhmätyö- ja leikkitaitoja.

Mukaan tunnille: aikuiselle ja lapselle sisäliikuntaan sopivat varusteet.