Skip to content

Kutsu seuran syyskokoukseen

28.10.2019 14.00

Kutsu seuran syyskokoukseen

Torstaina 14.11.2019 klo 19 OVOn toimisto, Alaportti 4, 02210 Espoo

Tilaisuudessa on kahvitarjoilu. Tervetuloa!

Seuran jäseniä ovat kaikki 15-vuotta täyttäneet ja jäsenmaksuvelvollisuutensa hoitaneet.

Kutsu seuran syyskokoukseen

ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan läsnä olevat äänioikeutetut jäsenet ja muuten läsnäolevat henkilöt
 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. Päätetään jäsenyydestä liitossa, muissa järjestöissä ja yhteisöissä
 6. Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus
 7. Vahvistetaan tulevan kalenterivuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio
 8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavalle kaudelle
 9. Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa
 11. Päätetään seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä
 12. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat
 13. Käsitellään asiat, jotka seuran jäsen on jättänyt viimeistään 20 päivää ennen kokousta hallituksen syyskokouksessa käsiteltäviksi, ottaen huomioon Yhdistyslain 24 §:n määräykset
 14. Päätetään kokous

Tiedustelut ja asiat esityslistalle: toimisto(at)ovo.fi


Palaa otsikoihin

28.10.2019