Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

Arvot ja visio

Ovolaisuus on laadukasta liikuntaa, elämyksiä ja huippuvoimistelua –
elämäntaitoja ja positiivista yhdessä tekemistä jokaiselle.

Arvot

Iloa ja elämyksiä hyvässä seurassa

 • Kokemukset arjessa, näytöksissä ja kisoissa
 • Itsensä ylittämistä, onnistumisia ja pettymyksiä

Liikunnallisuus elämäntapana

 • Opitaan liikkumaan lapsena ja se kantaa liikunnan eri muotojen parissa läpi koko elämän
 • Liikutetaan kaikkia ikäryhmiä
 • Omasta terveydestä huolehtiminen, itsetuntemus ja arvostus

Unelmista totta yksilö huomioiden

 • Itsensä toteuttamista, tahto kehittyä, ei oikotietä onneen
 • Tavoitteellista, suunnitelmallista, ammattitaitoista ja pitkäjänteistä työtä
 • Yhdessä, mutta jokaisen yksilön tarpeet huomioiden

Luovuus, rohkeus ja edelläkävijyys

 • Etsii aktiivisesti uusia ideoita, kokeilee rohkeasti, uudistuu ja uudistaa, rohkaisee vastuunottoon
 • Kansainvälisesti vetovoimainen toimija, lajin levittäjä

Positiivisuus ja yhteisöllisyys

 • Avoimuus, kannustus, suvaitsevaisuus, muutosvalmius
 • Yhdessä tekeminen on kivaa, antoisaa ja tuloksellista

Vastuullisuus ja luotettavuus

 • Hyvä valmistautuminen, muiden huomioiminen, välittäminen, yhteisten pelisääntöjen noudattaminen
 • Nuori oppii elämäntaitoja ja sosiaalisuutta, oman roolin tiedostaminen ja toteuttaminen – Laadun ja ammattitaidon jatkuva kehittäminen (tutorointi, voimistelijan, valmentajan ja huoltajan polku)
 • Yhteistyö kumppaneiden kanssa (Espoon kaupunki, muut seurat, liitto, yhteistyökumppanit)

Visio

 • Suomen tunnetuin ja arvostetuin, kansainvälisesti menestyvä voimisteluseura
 • Kansainvälisen tason harjoitushalli
 • OVOlla on edustus olympialaisissa.