Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

Hallitus 2024

Maria Alvesalo, valmennusryhmät JV
Alina Haapalainen-Kamenev, tapahtumat
Karoliina Kaijasilta-Järvenpää, puheenjohtaja ja sidosryhmät
Jenni Ohrankämmen, HR
Annastiina Palmroth-Holst, aikuisten harrasteryhmät
Emilia Pensar, viestintä ja markkinointi
Heikki Puomila, talous ja sponsorointi
Kaisa Stenbäck, valmennusryhmät RV
Henna Vanhakarhu-Kohonen, lasten ja nuorten harrasteryhmät
Niklas Vartiainen, projektit

Sähköpostiosoitteet muotoa etunimi.sukunimi@ovo.fi