Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

Toimintasuunnitelma

Toimintasuunnitelma valmistellaan voimassa olevaa strategiaa tukevaksi. Kukin hallituksen jäsen ja päätoiminen työntekijä valmistelee oman osuutensa suunnitelmasta. Toimintasuunnitelma hyväksytään seuran syyskokouksessa.

Voit tutustua viimeisimpään toimintasuunnitelmaan tästä: