Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

Historia

Perustaminen 1981

Olarin Naisvoimistelijat perustettiin alueen asukkaiden omasta aloitteesta. Alueella ei ollut tarjota tytöille ja naisille omia harrasteseuroja liikunnan puitteissa ja siksi painostus seuran perustamiselle oli kova.


Ote vuoden 1981 toimintakertomuksesta:

“Ajatus naisvoimisteluseuran tarpeellisuudesta Espoon Olariin syntyi vähitellen, liikuntapalveluissa todettujen puutteiden perusteella. Eniten kaivattiin tytöille ohjattua voimistelua. Olarilaiset kävivät aluksi neuvotteluja Tapiolan Naisvoimistelijat ry:n kanssa; ajatuksena oli perustaa tämän seuran paikallisosasto Olariin. Tapiolalaiset eivät kuitenkaan suhtautuneet asiaan kovinkaan innostuneesti, joten päätettiin perustaa oma seura.”

Olarin Naisvoimistelijat ry:n perustava kokous pidettiin Olarin kuntosalin tiloissa 5.3.1981.

Voimistelutoiminta aloitettiin syksyllä 1981 yhdeksällä jumpparyhmällä ja jäseniä oli yhteensä 337, joista alle 19-vuotiaita 201.

Toiminnalle oli kova kysyntä ja alkuaikona alueella oli puutetta tarpeeksi suurista voimistelutilioista. Pari vuotta myöhemmin jäsenten määrä oli jo kaksinkertaistunut ja Kuitinmäen yläasteen valmistuttua salitilannekin helpottui.

Ohjaajatilannetta parannettiin kouluttamalla seuran omista tytöistä tulevia ohjaajia.

Toiminta-ajatus 1984

Kolmannen toimintavuoden aikana vakiinnutettiin seuran toimintaa ja tulevaisuutta.

Luotiin seuran toiminta-ajatus:
“ONV:n toiminta-ajatuksena on antaa mahdollisimman monelle olarilaiselle naiselle ja tytölle mahdollisuus harrastaa naisvoimistelua mielensä virkistämiseksi ja kuntonsa kohottamiseksi sekä taata lahjakkaammille ja innokkaammille kehitysmahdollisuudet valiovoimistelun tasolle. Samalla todettiin, että ONV on naisvoimistelun erikoisseura, ohjelmassa ei ole muita urheilumuotoja. Seura keskittyy niihin naisvoimistelun muotoihin jotka ovat SNLL:n (Suomen Naisten Liikuntakasvatusliitto) ohjelmassa. Aikuisjäsenten toiminta on kuntoliikuntaa. Tyttöjen voimistelussa pyritään tason jatkuvaan nostamiseen siten, että seuralla on valiovoimisteluryhmät, jotka pystyvät esiintymään ja kilpailemaan piiri- ja valtakunnan tasolla.”

Toiminta-ajatuksen perusteet ovat säilyneet nykypäiviin saakka.

Uusi nimi ja logo 1995

Maaliskuussa 1995 Olarin Naisvoimistelijat ry vaihtoi nimensä Olarin voimistelijat ry:ksi. Nimenvaihdoksen syynä oli OVO-logotoiminnan laajentaminen myös pojille ja miehille. Nimenmuutosprojekti alkoi keväällä 1994 ja Jäsentiedotteessa 3/94 pyydettiin jäseniä ehdottamaan seuralle uusi nimi. 2.5. mennessä ehdotuksia oli tullut 37, joista hylättyjä oli 3. Ehdotukset käsiteltiin ylimääräisessä kokouksessa 5.5.1994, jolloin valittiin nimi Olarin Voimistelijat ry (OVO). Nimiehdotukset Olarin Royal, Olarin Kisajumppaajat (OKJ), Olarin Jumppa, Olarin Jumppaajat ry ja Olarin Voimisteluseura saivat myös paljon ääniä.

Uuden nimen lisäksi seura sai myös uuden, nykyisen logonsa, jonka suunnitteli Erkki Poutiainen. Uudessa logossa saatiin hyvin esiin sekä seuran uusi nimilyhenne että liikunnan ja liikkeen kuvaus. Väreiksi valittiin kirkkaan sininen valkoisella pohjalla.