Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

OVO Training Center

OVOlla on kaksi omassa käytössä olevaa harjoitushallia, toinen Tapiolan urheilupuistossa Esport Centerin tiloissa ja toinen Mankkaalla Sinikallion liikekeskuksessa. Kummassakin hallissa on voimistelu- ja oheisharjoittelutiloja yhteensä n 1600 m2.

Lisäksi OVO on mukana Latokasken liikuntahallihankkeessa. Halliin on suunniteltu voimistelutiloja n 2000 m2.