Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

Palaute

Lomakkeella voit antaa palautetta, risuja tai ruusuja, mistä tahansa OVOn toiminnan osa-alueesta. Palautteen voit halutessasi antaa myös nimettömänä. Palaute ohjautuu tältä lomakkeelta suoraan seuran puheenjohtajan ja toiminnanjohtajan sähköpostiin.