Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

Tähtiseura

Tähtiseura

OVO on Olympiakomitean Tähtiseura kaikilla kolmella osa-alueella.

Aiemmin käytössä olleet lasten ja nuorten liikunnan Sinettiseura, aikuisliikunnan Priimaseura ja huippu-urheilun Huippuseura -tunnukset päivittyivät uuteen Olympiakomitean Tähtiseura -tunnukseen.

Tähtiseura on Olympiakomitean, lajiliittojen ja aluejärjestöjen uusi seurojen laatuohjelma, joka tukee suomalaisen urheilun keskeistä vahvuutta: seuratoimintaa. Laatuohjelma auttaa seuroja kehittämään sen itse valitsemia osa-alueita modernien työkalujen ja toimintatapojen avulla yhdessä muiden laatuseurojen kanssa.

OVO on saanut käyttöönsä Tähtimerkin kaikilta kolmelta osa-alueelta. Alunperin laatutunnukset on seuralle myönnetty aikuisliikunsta vuonna 2007, lasten ja nuorten liikunnasta vuonna 2011 ja huippu-urheilusta vuonna 2012. Tunnuksia auditoidaan säännöllisesti.

Aikuisten osa-alueen merkki osoittaa, että seura kehittää aikuisille suunnattuja palveluitaan jäseniltään saamansa palautteen perusteella yhteistyössä muiden Tähtiseurojen kanssa. Aikuiset-tähtimerkin saanut seura kiinnittää huomiota sekä joustaviin harrastusmahdollisuuksiin että laajempaan osallistumismahdollisuuteen seuran toiminnassa, ja tekee liikunnasta ja urheilusta helpommin mukautuvaa, suunnitellumpaa ja turvallisempaa.

Lasten ja nuorten osa-alueen merkki puolestaan viestii siitä, että seura luo lapsille ja nuorille turvallisen, kehittävän ja innostavan ympäristön harrastaa ja urheilla. Seura täyttää seuran johtamisen ja lasten urheilun laatutekijät, ja on osa suurempaa seuraverkostoa, joka kehittyy yhdessä ja oppii toisiltaan hyviä käytäntöjä. Tähtiseurassa jokainen saa urheilla omalla tavallaan hyvässä seurassa!

Huippu-urheilun osa-alueen merkki kertoo, että seura luo huippu-urheilijoille entistä paremmat edellytykset harjoitella ja menestyä. Tähtimerkin saanut seura kuuluu tähtikuvioon – seuraverkostoon – jonka seurat ja lajiliitot työskentelevät tiiviisti yhdessä ja kehittävät urheilijan polkua paikallisista ratkaisuista kansainväliselle huipulle. Huippu-urheilun tähtiseura on oman lajinsa edelläkävijä, joka ohjaa resursseja urheilijoidensa tukemiseen sekä vahvistaa seuratoiminnan elinvoimaisuutta.

OVO on huippu-urheilun Tähtiseura sekä joukkuevoimistelun että rytmisen voimistelun osalta.

Lue lisää Tähtiseura-ohjelmasta Olympiakomitean nettisivuilta.