Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

Vapaaoppilaspaikka

OVOn hallitus myöntää vuosittain muutamia vapaaoppilaspaikkoja budjettiin varatun määrärahan puitteissa. Mikäli kriteerit täyttäviä hakemuksia ei tule riittävästi voidaan paikat jättää täyttämättä. Vapautusta voi hakea niin harraste- kuin valmennusryhmän kustannuksista.

Myönnetään harkinnanvaraisesti

  • yhdeksi kaudeksi kerrallaan (kevät/syksy)
  • pääsääntöisesti enintään kahdeksi peräkkäiseksi kaudeksi (erilliset hakemukset)
  • vapautus osittain tai kokonaan seuran kausimaksusta
    • HUOM jäsenmaksu ja mahdolliset joukkueen kuukausimaksut maksetaan normaalisti
  • harrasteryhmän kausimaksuun vapautusta hakevilla oltava takana maksuhistoriaa vähintää yksi kausi ja perusteltu syy miksi kustannusta ei haeta maksettavaksi kaupungin kautta (esim useampi maksullinen harrastus ja vain osa korvataan)

Vapaaoppilaspaikan myöntämiseen vaikuttavat seikat

  • perheen taloudellinen tilanne
  • perheen koko
  • OVOssa voimistelevien perheen lasten määrä ja voimistelusta aiheutuvien kulujen suuruus
  • voimistelijan motivaatio ja lahjakkuus lajiin

Vapaaoppilaspaikkahakemukset toimitetaan kevätkauden osalta 31.1. ja syyskauden osalta 31.8. mennessä osoitteeseen vapaaoppilaspaikat(at)ovo.fi tai Olarin Voimistelijat ry, Alaportti 4, 02210 Espoo. Kaikki hakemukset käsitellään luottamuksella eikä hakijoiden tai paikan saaneiden nimiä julkaista, hallitus vahvistaa vapaaoppilaspaikkoihin käytettävän rahamäärän ilman nimiä.

Hakemuslomake

Tukea harrastusten kustannuksiin voi hakea myös seuraavilta tahoilta: