Skip to content

Vastuuvalmentajan paikka auki OVOssa

28.7.2023 12.00

Vastuuvalmentajan paikka auki OVOssa

Haemme vastuuvalmentajaa joukkuevoimistelun 2016-2017 -syntyneiden Molekyylit-ikäkaudelle

Ikäkauden vastuuvalmentajalta edellytetään:

– Kokemusta vastuuvalmentajana tai muussa vastuuroolissa toimimisesta
– Tiimityötaitoja ja toimimista seuran yhteisten valmennustavoitteiden mukaisesti
– Mahdollisuutta vastata noin 60 voimistelijan Stara-ikäluokasta
– 8-10 vuotiaiden sarjasta eteenpäin valmentajan vastuulla 2 joukkuetta/ noin 25 voimistelijaa

Tarjoamme:

– Noin 15 valmennustuntia viikossa Molekyylit-ikäkauden joukkueissa
– Mahdollisuuden saada lisää valmennustunteja muissa OVOn valmennusryhmissä tai harrastepuolella
– Valmennustuntien kokonaismäärästä on mahdollista sopia tarkemmin tehtävään valittavan toiveiden mukaan
– Valmennustuntimäärää on mahdollista kasvattaa ikäkauden harjoitusmäärien ja joukkuemäärän noustessa. Tehtävän ympärille on mahdollista rakentaa päätoiminen valmentajan työ.
– Tuntipalkkaus OVOn palkkataulukon mukaan ja vastuuvalmentajille maksetaan joukkuekohtainen vastuuvalmentajalisä kausittain
– Yli 20h viikossa valmentaville työsuhde-etuna puhelinetu ja laajennettu työterveyshuolto
– Mahdollisuuden kouluttautua lisää valmentajana niin seuran sisäisesti kuin tukemalla Voimisteluliiton ja Urheiluopistojen koulutuksiin osallistumista
– Mahdollisuuden vaikuttaa omaan valmennus- ja tukitiimiin
Seurassa on rakennettu toimiva ikäkausivalmennusmalli, joka antaa hyvät lähtökohdat ja tukea valmentamiseen. Vastuuvalmentajana pääset vaikuttamaan paljon omaan työhösi ja valmennuksen suunnitteluun. Isossa roolissa vastuuvalmentajan työssä on myös vuorovaikutus perheisiin ja tässä apunasi on joukkueenjohtajat.

Aloitus tehtävässä viimeistään 1.9. alkaen. Mahdollisuus aloittaa tehtävässä jo aiemminkin.

Lisätietoja työnkuvasta ja OVOsta työnantajana antaa valmennuspäällikkö Anne Niemenkari-Kilpi p. 050-3590428. 

Hakemukset ja mahdolliset palkkatoiveet 13.8. mennessä sähköpostilla anne.niemenkari-kilpi@ovo.fi. Viestin aiheeksi: ”Vastuuvalmentaja/ Molekyylit”

Haku tehtävään on pikaisella aikataululla, joten luemme hakemuksia ja haastattelemme hakijoita jo ennen hakuajan päättymistä.

Jos tehtävä kiinnostaa, ole rohkeasti yhteydessä ja kysy lisää. Tässä on loistava paikka kehittyä valmentajana ja päästä työskentelemään yhdessä lajin huippuseuroista.

***

Coach position open at OVO

We are looking for a responsible coach for the 2016-2017 AGG age group “Molekyylit”

The responsible coach for the age group is required to:

– Experience working as a responsible coach or in another responsible role
– Teamwork skills and working in accordance with the club’s common coaching goals
– Possibility to take care about 60 gymnasts
– From the 8-10 year old series onwards, under the responsibility of the coach, 2 teams/ about 25 gymnasts

We offer:

– About 15 coaching hours per week
– The possibility to get more coaching lessons in other OVO coaching groups or in the hobby groups
– It is possible to agree on the total number of training hours in more detail according to the wishes of the candidate
– It is possible to increase the number of coaching hours as the number of training sessions and the number of teams for the age group increases. It is possible to build a full-time job as a coach around the task.
– Hourly salary according to OVO’s salary table, and the responsible coaches are paid a team-specific responsible coach supplement each season
– For those who coach more than 20 hours a week, as an employment benefit, a phone benefit and extended health care
– The opportunity to educate more as a coach
– The opportunity to influence your own coaching and support team

The club has built a functional coaching model that provides good starting points and support for coaching. As a responsible coach, you can have a lot of influence on your own work and the planning of coaching. Interaction with families also plays a big role in the work of a responsible coach, and the team leaders will help you here.

Start in the position no later than September 1. The possibility to start the task even earlier.


For more information about the job description and OVO as an employer, please contact training manager Anne Niemenkari-Kilpi at 050-3590428.

Applications and possible salary wishes 13.8. by email anne.niemenkari-kilpi@ovo.fi. Message subject: “Responsible coach/ Molekyylit”

The application for the position is on a fast schedule, so we will read applications and interview applicants before the application period ends.

Palaa otsikoihin

28.7.2023