Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

Toimintakertomus

Toimintakertomus valmistellaan osana tilinpäätöstä. Kukin hallituksen jäsen ja päätoiminen työntekijä valmistelee oman osuutensa kertomuksesta. Toimintaskertomus hyväksytään seuran kevätkokouksessa.

Voit tutustua viime vuoden toimintakertomukseen tästä: