Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

Harrastetoiminta

Harrastetoiminnan strategia 2024-2026

Tavoitteet
 1. Suomen suosituinta ja laadukkainta perheliikuntaa
 2. Tanssillisen voimistelun polku
 3. OVO on paras ja halutuin seuratyönantaja
1. Suomen suosituinta ja laadukkainta perheliikuntaa
Tavoitteet
 • Perheliikuntatoiminnan laadun varmistaminen
 • Tuntisisältöjen monipuolisuus ja ikäryhmälle sopivat tavoitteet
 • Riittävän matala kynnys osallistua toimintaan kaikille perheille 
 • Perheliikunta avainasemassa lasten vahvan liikuntasuhteen muodostumiselle
Kriittiset menestystekijät
 • Sopivat liikuntatilat (aika ja paikka) 
 • Ohjaajien saatavuus ja pätevyys
Resurssointi ja toimenpiteet
 • Toiminnasta vastaa harrastepäällikkö
 • Perheliikunnan huomiointi ohjaajapäivissä (syksy/kevät)
 • Osaavien ohjaajien rekrytointi sekä ovolaisten koulutus
 • Perheitä puhutteleva viestintä tarjolla olevista ryhmistä useissa eri kanavissa
Mittarit
 • Tuntien täyttöaste ja osaavien ohjaajien määrä 
 • Mahdollisimman monen perheen siirtyminen myös seuraavalle kaudelle
TOIMINTASUUNNITELMA
 • 2024 Ryhmien määrä vähintään sama kuin vuonna 2023. Kausisuunnitelman monipuolisuus, johdonmukaisuus ja tavoitteellisuus. 
 • 2025 Ryhmien monipuolistaminen. Ryhmiä enemmän myös yli 3v lapsille. Pyritään, että toimintaan osallistuu perheitä myös eri kulttuureista. 
 • 2026 Riittävä määrä osaavia ohjaajia, jotka ohjaavat ikäryhmille sopivaa liikuntaa (lapset ja aikuiset). OVO Suomen tunnetuin ja laadukkain perheliikunnan järjestäjä.
2. TANSSILLISEN VOIMISTELUN POLKU
tavoitteet
 • Tanssillisen voimistelun polun käynnistäminen
 • Tanssillinen voimistelu yhtenä vaihtoehtona joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun rinnalla
 • Tanssillista voimistelua on mahdollista harrastaa OVOssa kaiken ikäisenä (noin 7v. alkaen)
KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT
 • Sopivat liikuntapaikat ja ajat
 • Osaavien valmentajien puute
 • Tanssillisen voimistelun markkinoinnin onnistuminen uusille harrastajille
RESURSOINTI JA TOIMENPITEET
 • Harrastepäällikkö vastaa lasten ja nuorten ryhmistä osana muuta harrastetoimintaa
 • Aikuisten ryhmistä vastaa Marja Kallioniemi ja joukkueenjohtaja
 • Toiminnanjohtaja Linda Bergström käynnistää tanssillisen voimistelun polun
mittarit
 • Ryhmien täyttöaste ja määrä
 • Osaavien valmentajien määrä 
toimintasuunnitelma
 • 2024 Tanssillisen voimistelun polun käynnistäminen. Uusia ryhmiä sekä sopivien valmentajien rekrytointi. Tanssillisen voimistelun oman kisakatselmuksen järjestäminen (syksy/kevät).
 • 2025 Uusia ryhmiä tarvittaessa sekä jo olemassa olevien ryhmien korkean täyttöasteen varmistaminen.
 • 2026 OVOssa voi harrastaa tanssillista voimistelua kaikenikäisenä (noin 7v. alkaen).
3. OVO on paras ja halutuin seuratyönantaja
TAVOITTEET
 • Hyvinvoivat ja motivoituneet työntekijät ohjaavat suunniteltua, tavoitteellista ja monipuolista liikuntaa, mikä näkyy myös toiminnan laadussa.
 • Ohjaajat nauttivat työstään, mikä näkyy innostuksena ja ilona liikuntasaleissa.
 • OVOssa työskentely jatkuu eri elämänvaiheissa.
 • Työskentely ohjaajana ja valmentajana on yksi tapa kuulua OVOn yhteisöön.
KRIITTISET MENESTYSTEKIJÄT
 • Työntekijöiden vaihtuvuus elämäntilanteiden myötä
 • Työstä saadun palkkion ja työn vaativuuden tasapaino
 • Harrastetuntien ohjaamisen mielekkyys
  • harrastetoiminnan tavoitteiden ymmärtäminen ja sisäistäminen
 • Työaikojen haastavuus mahdollisen päätyön rinnalla
RESURSOINTI JA TOIMENPITEET
 • Harrastepäällikkö ja hallitus vastaavat työntekijöiden hyvinvoinnista
 • Työntekijöiden säännöllinen kuuleminen, jotta työhyvinvoinnista voidaan pitää huolta
 • Työntekijän mahdollisuus osallistua koulutuksiin ja kehittää itseään aktiivisemmin
 • Yhteiset henkilöstöpäivät (lasten ja aikuisten ohjaajat)
 • Työntekijöiden säännöllinen muistaminen ja palkitseminen, joilla seura osoittaa työntekijöiden valtavan arvon
MITTARIT
 • Työntekijöiden pysyvyys seurassa
 • Työntekijöiden tyytyväisyys työnantajaan
 • kysely työtyytyväisyydestä kerran vuodessa
TOIMINTASUUNNITELMA
 • 2024 Yhteiset henkilöstöpäivät lasten ja aikuisten ohjaajille (ohjaajapäivät, kauden päättäjäiset). Ohjaajille pyritään tarjoamaan aina muutama tunti peräkkäin, jotta työnteko on kannattavaa ja motivoivaa.
 • 2025 Ohjaajien pienryhmätapaamiset kerran kaudessa. Vertaistukea, ideoita ja yhteisöllisyyttä mukavan tekemisen ohella.
 • 2026 Lähes kaikki OVOn ohjaajat jatkavat seurassa ohjaamista ainakin kolme vuotta. Velvoitteesta tulla ensin harrasteryhmille voidaan luopua ohjaajien riittävän määrän myötä.
Harrastetoiminnan strategia pdf-muodossa