Skip to content
N ä y t ä a l a v a l i k k o
P i i l o t a a l a v a l i k k o

Valmennustoiminta

VALMENNUStoiminnan strategia 2024-2026

Tavoitteet
 1. OVOssa on Suomen laadukkain valmennuspolku, joka mahdollistaa huippu-urheilun aikuisvaiheessa
 2. OVO on aktiivinen vaikuttaja joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun kehitystyössä
1. Suomen laadukkain valmennuspolku, joka mahdollistaa huippu-urheilun aikuisvaiheessa
Kriittiset menestystekijät

A. Ammattitaitoiset ja intohimoiset valmentajat ovat avainasemassa laadukkaan valmennuspolun mahdollistajina

 • Nykyisten valmentajien kannustaminen toimimaan OVOssa mahdollisimman pitkään
 • Valmentajien halu kehittyä valmennustyössä ja toimia oppimisen edistäjinä
 • Valmentajien työn palkitsevuuden ja kokonaiskuormituksen tasapaino
 • Uusien vastuuvalmentajien tavoitteellisempi rekrytointi
 • Miksi valita valmennus ammattina? Kilpailutekijöiden tunnistaminen

B. Voimistelijoiden pitkien urheilu-urien mahdollistaminen

 • Voimistelijoiden hyvinvointi ja voimistelijoiden kokonaisvaltainen huomiointi valmennuksessa
 • Aikuiset voimistelijat huipulla
  • Tuetaan sääntömuutosta naisten sarjan ikärajan nostamiseksi (yli 18 v)
 • Huippu-urheilun mahdollistaminen taloudellisesti
 • Pitkäjänteisyyden ymmärtäminen ja huippu-urheiluvaiheen painottaminen voimistelijan polulla
  • Päätavoitteet huippu-urheiluvaiheessa
  • Huippu-urheilijaksi vaaditaan monen vuoden määrätietoinen työ
  • Oman työn ja kasvun asenteen korostaminen
 • Jokaiselle sopivan ryhmän/ tavoitetason löytäminen
Resurssointi ja toimenpiteet

A. Nykyisten valmentajien kannustaminen toimimaan OVOssa mahdollisimman pitkään

 • Kehityskeskustelut vuosittain
 • Työtyytyväisyyskyselyn kehittäminen
 • Työnantajamielikuvan kartoittaminen
 • Valmentajien työolojen kehittäminen (palkkaus, työajat)
 • Tyytyväisyyskyselyiden analyysi ja uusien toimintamallien luominen

A. Valmentajien halu kehittyä valmennustyössä ja toimia oppimisen edistäjinä

 • Valmentajakoulutukset seuran sisällä – valmentajapäivä, teemakoulutukset
 • Valmentajien koulutuksen tukeminen
 • Salikäynnit valmentajien kouluttajan kanssa ja tutorointi/ mentorointi
 • Yhteiset treenipäivät ja niihin kuuluva valmentajakoulutus
 • Valmentajien kouluttaminen työn ohessa ja tiedon aktiivinen siirto kokeneemmilta valmentajilta
  • Toisten valmentajien pitämien tuntien seuraaminen ja osaamisen vaihtaminen

A. Valmentajien työn palkitsevuuden ja kokonaiskuormituksen tasapaino

 • Valmentajien vastuiden rajaaminen
  • Kiusaamiseen liittyvän toimintamallin vieminen käytäntöön ja vastaavien linjausten rakentaminen
 • Työnohjaus
  • Käynnistys ikäkauden vastuuvalmentajista
 • Psykologin hyödyntäminen haastavissa tilanteissa
 • Valmentajien kauden päättärien järjestäminen
 • Valmentajien huomioiminen/ palkitseminen
  • Valmentajan päivä, kisakatselmus, arvokilpailumenestys
  • Myös kasvattivalmentajien huomiointi (arvokilpailumenestys)
 • Valmentajien kiittämisen ja kannustamisen kulttuurin lisääminen
  • Laitetaan viesti tai kerrotaan, jos huomataan onnistuminen
 • Puuttuminen valmentajien kohtaamaan mahdolliseen epäasialliseen käytökseen

A. Uusien vastuuvalmentajien tavoitteellisempi rekrytointi

 • Urapolku, talent mapping
  • Potentiaalisten vastuuvalmentajien systemaattinen kartoitus
  • Potentiaalisten valmentajien bongaus ja edistäminen oikeisiin tehtäviin

A. Miksi valita valmennus ammattina?

 • Kilpailutekijöiden tunnistaminen

B. Voimistelijoiden hyvinvointi ja voimistelijoiden kokonaisvaltainen huomiointi valmennuksessa

 • Voimistelijoiden edistyminen arkiharjoittelussa, oppimista edistävä ilmapiiri
 • Uuden ikäkausivalmennusjärjestelmän toimivuuden aktiivinen seuraaminen sekä kehittäminen
 • Liiketavoitteiden kehittäminen jokaiselle ikäryhmälle
  • Fysiikkatestit ja testipäivä
 • Psyykkisen valmennuksen yhteistyö, psykologit mukana tiimissä
  • Tarjottu myös RV
 • Loukkaantumisten ennaltaehkäisy
  • Loukkaantumisen ennaltaehkäisyn ohjeistuksen jalkauttaminen käytäntöön
 • Yhteistyön ja yhteisöllisyyden vahvistaminen ryhmien välillä

B. Aikuiset voimistelijat huipulla

 • Tuetaan sääntömuutosta naisten sarjan ikärajan nostamiseksi (yli 18 v)
 • Huippuvaiheen tavoitteen ja pitkäjänteisyyden korostaminen OVOn valmennusjärjestelmässä ja viestinnässä
  • Pitkäjänteisyyden ymmärtäminen ja huippu-urheiluvaiheen painottaminen voimistelijan polulla
  • Päätavoitteet huippu-urheiluvaiheessa
  • Huippu-urheilijaksi vaaditaan monen vuoden määrätietoinen työ
  • Oman työn ja kasvun asenteen korostaminen
 • Huippu-urheilun mahdollistaminen taloudellisesti
  • Yhteistyökumppanihankinta
  • Seuran huippu-urheilutuet
  • Huippu-urheilijoiden omaan osaamiseen perustuvat yhteistyö/ varainhankintamallit (esim. OVO Teamin treenipäivä)
 • JV – kahden naisten joukkueen mahdollistaminen
  • OVO Short –ylläpito
  • Mahdollisuus myös kahteen edustusjoukkueeseen, jos voimistelijoita yli 8
 • RV-  OVO Talent –ryhmä pidemmällä tähtäimellä nuorten ja naisten huippuryhmä
 • Jokaiselle sopivan ryhmän/ tavoitetason löytäminen
  • Vaihtoehtoja kilpailemiseen aikuisten sarjassa
  • Tuetaan huippu-urheiluvaiheen jälkeistä harrastustoimintaa
Mittarit

A. Ammattitaitoiset ja intohimoiset valmentajat ovat avainasemassa laadukkaan valmennuspolun mahdollistajina

 • Valmentajien tyytyväisyyskyselyn tulosten seuranta ja analysointi
 • Valmentajien osaamisen kehityksen seuranta
 • Fysiikkatestien seuranta
 • Vastuuvalmentajien uran kesto

B. Voimistelijoiden pitkien urheilu-urien mahdollistaminen

 • Voimistelijoiden tyytyväisyyskyselyn tulosten seuranta ja analysointi
 • Voimistelijoiden kehityksen seuranta
  • Fysiikkatestien seuranta
 • Voimistelijoiden uran kesto
2. OVO on aktiivinen vaikuttaja joukkuevoimistelun ja rytmisen voimistelun kehitystyössä
Kriittiset menestystekijät
 • OVOlla on toimijoita merkittävissä luottamustoimissa lajin kehittämiseksi
 • OVO on mukana liiton huippuseuraverkostossa
Resursointi ja toimenpiteet
 • OVOlla on toimijoita merkittävissä luottamustoimissa lajin kehittämiseksi
  • Vaikuttamisstrategian rakentaminen
   • Työryhmä vaikuttamisstrategian rakentamiseen
   • Mihin asioihin halutaan vaikuttaa?
   • Ketkä ja missä voivat näihin vaikuttaa?
   • Arvioinnin kehittäminen
  • Kansallinen vaikuttaminen
   • Henkilöt voimisteluliiton hallitukseen, LARiin ja työryhmiin
   • Haku työryhmiin 2024 sekä LAR ja työryhmät 2026
   • Jokaiseen työryhmään ehdokas
  • JV – Kansainvälinen vaikuttaminen
   • Valmistautuminen tämän strategiakauden aikana
   • KV-tuomarirooli tällä hetkellä avainasemassa
   • Technical committee, promotional committee avainrooleja
 • OVO on mukana liiton huippuseuraverkostossa
  • Aktiivinen osallistuminen huippuseuraverkoston tapaamisiin
  • Nostetaan tapaamisissa esiin OVOn vaikuttamisstrategian mukaisia asioita
Mittarit
 • OVOlla on vaikuttamisstrategia
 • OVOlla on edustajat LARissa ja työryhmissä
 • OVOlla on ehdokkaat kansainvälisiin rooleihin
 • OVO on osallistunut aktiivisesti huippuseuraverkoston tapaamisiin
Valmennustoiminnan strategia pdf-muodossa